Οροι Προσφοράς Happy Coffee Day

Ενημέρωση Προσφοράς; Happy Coffee Day

Η προσφορά ισχύει μόνο για την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ (01/10/2023)

Η προσφορά αφορά ένα (1) ρόφημα ανά πελάτη και χορηγείτε μία(1)  φορά