Θέσεις Εργασίας

Πωλήτρια - Βόρεια Προάστια (κωδ. 550)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές

Αρμοδιότητες:

 • Σύναψη πελατειακών σχέσεων με τους καταναλωτές
 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση προϊόντων σύμφωνα με αυτές
 • Καθοδήγηση νεοπροσληφθέντων
 • Διασφάλιση της πληρότητας και της εικόνας των προϊόντων προς πώληση
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου

Προφίλ υποψηφίου / απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Θέσπιση ομαδικού πνεύματος
 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα
 • Συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Οικειοθελή οικονομική παροχή (bonus)
 • Εκπαίδευση
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων για τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων για πωλήσεις και τη διαχείριση πελατών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ταξίδια αναψυχής

Η θέση αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή και έχει ως καθήκοντα την τήρηση θεωρημένης αποθήκης και την κοστολόγηση  παραγωγής της εταιρείας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2-3 έτη
 • Καλή γνώση Ε.Λ.Π.. , Κ.Φ.Δ., Φ.Π.Α.
 • Γνώση θεωρημένης αποθήκης, βιομηχανικής κοστολόγησης
 • Γνώση Αναλυτικής λογιστικής
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, λογιστικών φύλλων (MS EXCEL), εμπορικών – λογιστικών εφαρμογών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Γενική περιγραφή θέσης:

Η υποστήριξη του τμήματος Ανάπτυξης της εταιρείας με στόχο την οργάνωση,επιτυχή διαχείριση των διαδικασιών την άρτια διεκπεραίωση έργων (projects) του τμήματος.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ηλεκτρονικής και φυσικής αλληλογραφίας.
 • Επικοινωνία με υποψήφιους ενδιαφερόμενουςκαι μεσίτες.
 • Δημιουργία αναφορών και παρουσιάσεων, σύνταξη επιστολών.
 • Δημιουργία πληροφοριακού και προωθητικού υλικού για την ανάπτυξη νέων concepts.
 • Διοικητική υποστήριξη στις ανάγκες διαχείρισης του παρόντος χαρτοφυλακίου του τμήματος.
 • Αρχειοθέτηση

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή/και Πολυτεχνικής Σχολής επιθυμητό.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση Microsoft Office (ιδιαίτερα Word, Excel, PowerPoint).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί (γερμανικά, γαλλικά).
 • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές συσκευές και εφαρμογές γραφείου (e-calendars, tablet, laptop, εκτυπωτές κ.ά.).

Δεξιότητες:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία.)
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Διαχείριση παράλληλων projects.
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Σημασία στην λεπτομέρεια.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα διαρκή αναπτυσσόμενο όμιλο.

H καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων σε κάθε επίπεδο, στοχεύοντας στην πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης σε όλο το εύρος των λειτουργικών της τομέων.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με τους Υπεύθυνους των καταστημάτων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης και οργάνωσης των καταστημάτων.
 • Σχεδιάζει, εφαρμόζει και διασφαλίζει την τήρηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν στην οργάνωση των καταστημάτων, στη διαχείριση προσωπικού, προϊόντων και εξυπηρέτησης.
 • Δρα υποδειγματικά και με αποτέλεσμα με στόχο την αναβάθμιση των προϊόντων και την αύξηση των πωλήσεων ασκώντας ενεργό ρόλο κατά την εξυπηρέτηση των πελατών στα καταστήματα.
 • Ελέγχει και διασφαλίζει την τήρηση των καθοριστικών προτύπων για την ποιότητα των α’ υλών και των τελικών προϊόντων, την ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης, την καθαριότητα και υγιεινή των καταστημάτων και του προσωπικού.
 • Καθοδηγεί τους Διευθυντές καταστημάτων στην αποτελεσματική διοίκηση της ομάδας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία 3-5 χρόνια σε καταστήματα εστίασης ως Διευθυντής ή Επιθεωρητής.
 • Γνώσεις Η/Υ και εξοικείωση με αριθμητικά δεδομένα.
 • Γνώση προτύπων υγιεινής ασφάλειας και HACCP.
 • Ηγετική ικανότητα που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της ομάδας και την προοπτική της επιχείρησης.
 • Ικανότητα να προβλέπει προβλήματα και να θέτει προτεραιότητες.
 • Λήψη αποφάσεων και δραστηριοποίηση
 • Nα ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα, την ενσωμάτωση στην ομάδα, την εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού.
 • Ικανότητα να οργανώνει τον χρόνο του, να θέτει τις σωστές προτεραιότητες βάσει των αναγκών των καταστημάτων.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας?

Θα εργαστείς σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον παράγοντας καθημερινά αρτοσκευάσματα.

 

Ποια θα είναι τα καθήκοντά σου?

 • Θα παράγεις καθημερινά αρτοσκευάσματα, σφολιάτες και άλλα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας

Τί χρειάζεται?

 • Να αγαπάς την τέχνη της αρτοποιίας
 • Να έχεις λίγη εμπειρία και πολύ όρεξη να μάθεις
 • Ν’ αγαπάς την εστίαση
 • Να συντονίζεσαι με την υπόλοιπη ομάδα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος

 

Τί θα προσφέρει η εταιρεία σε σένα?

 • Απασχόληση σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Μπορείς να στείλεις το βιογραφικό σου με κωδικό ΑΡΤΟ.

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας?

Θα εργαστείς σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον με άμεση εστίαση στον πελάτη.

Ποια θα είναι τα καθήκοντά σου?

 • Θα διερευνάς τις ανάγκες των πελατών και θα προτείνεις προϊόντα
 • Θα εξασφαλίζεις ποιοτική εξυπηρέτηση και άρτιες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Τί χρειάζεται?

 • Να αγαπάς να εξυπηρετείς καταναλωτές
 • Να φροντίζεις την εικόνα του καταστήματος
 • Να συντονίζεσαι με την υπόλοιπη ομάδα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος

Τί θα προσφέρει η εταιρεία σε σένα?

 • Πλήρη απασχόληση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Μπορείς να στείλεις το βιογραφικό σου με κωδικό ΠΩΛ.

 

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας?

Θα εργαστείς σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον παράγοντας καθημερινά αρτοσκευάσματα.

 Ποια θα είναι τα καθήκοντά σου?

 • Θα παράγεις καθημερινά αρτοσκευάσματα, σφολιάτες και άλλα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Λυκόβρυση

Τι χρειάζεται?

 •     Να αγαπάς την τέχνη της αρτοποιίας
 • Να έχεις λίγη εμπειρία και πολύ όρεξη να μάθεις
 • Να συντονίζεσαι με την υπόλοιπη ομάδα

 Τι θα προσφέρει η εταιρεία σε σένα?

 •  Απασχόληση σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 •   Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Μπορείς να στείλεις το βιογραφικό σου με κωδικό ΑΡΤΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ.

 

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας?

Θα εργαστείς σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον στις Κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Λυκόβρυση.

 Ποια θα είναι τα καθήκοντά σου?

 • Θα εργάζεσαι στον τομέα της αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, συσκευασίας σύμφωνα πάντα με κατεύθυνση και τις προδιαγραφές της εταιρείας.

Τι χρειάζεται?

 •   Να έχεις πολύ όρεξη να μάθεις
 • Να συντονίζεσαι με την υπόλοιπη ομάδα
 • Να είσαι συνεπής στις βάρδιες και τα καθήκοντα που θα σου ανατεθούν

 Τι θα προσφέρει η εταιρεία σε σένα?

 • Απασχόληση σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Μπορείς να στείλεις το βιογραφικό σου με κωδικό ΕΡΓΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ.

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας?

Θα εργαστείς σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον παράγοντας καθημερινά παγωτό (batchμηχανές).

 

Ποια θα είναι τα καθήκοντά σου?

 • Η άρτια παραγωγή παγωτού σύμφωνα με τις προδιαγραφές και συνταγές της εταιρείας.

Τί χρειάζεται?

 • Να έχεις ασχοληθεί με την τέχνη του παγωτού
 • Να έχεις εμπειρία (batchμηχανές) και πολύ όρεξη να μάθεις
 • Να συντονίζεσαι με την υπόλοιπη ομάδα με στόχο την παραγωγή άρτιων προϊόντων

Τί θα προσφέρει η εταιρεία σε σένα?

 • Απασχόληση σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Μάγειρα

στις κεντρικές εγκαταστάσεις στην Λυκόβρυση

 

Γενική περιγραφή θέσης:

Προετοιμασία και παραγωγή προϊόντων κρύας και ζεστής κουζίνας

Αρμοδιότητες:

 • Παρασκευή προϊόντων βάσει συνταγών
 • Προετοιμασία α’ υλών
 • Έλεγχος αποθεμάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση στην ελληνική κουζίνα
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Παροχές:

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση και εξέλιξη

Barista/Πωλήτριες - Αθήνα (κωδ. 225)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Παραγωγή ροφημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας

Αρμοδιότητες:

 • Σύναψη πελατειακών σχέσεων με τους καταναλωτές
 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση προϊόντων σύμφωνα με αυτές
 • Καθοδήγηση νεοπροσληφθέντων
 • Διασφάλιση της πληρότητας και της εικόνας των προϊόντων προς πώληση
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου

Προφίλ υποψηφίου / απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Θέσπιση ομαδικού πνεύματος
 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα
 • Συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Οικειοθελή οικονομική παροχή (bonus)
 • Εκπαίδευση
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων πωλήσεων και διαχείρισης πελατών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ψήστης Αρτοσκευασμάτων & Ζυμών (κωδ. 335)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Ψήσιμο προϊόντων ζύμης, σφολιάτας και αρτοσκευασμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος ψησιμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α' υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α' υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στον μηχανικό εξοπλισμό του χώρου παραγωγής

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Οικειοθελή οικονομική παροχή (bonus)
 • Εκπαίδευση
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων πωλήσεων και διαχείρισης πελατών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ταξίδια αναψυχής

Μάγειρας Β' Κρύας & Ζεστής Κουζίνας (κωδ. 240)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Προετοιμασία και παραγωγή προϊόντων κρύας και ζεστής κουζίνας

Αρμοδιότητες:

 • Παρασκευή προϊόντων βάσει συνταγών
 • Προετοιμασία α’ υλών
 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος παραγωγής
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α' υλών
 • Έλεγχος αποθεμάτων

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στον μηχανικό εξοπλισμό του χώρου παραγωγής

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Πιτσαδόρος για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (κωδ. 445)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Παρασκευή ζύμης, ετοιμασία και ψήσιμο πίτσας

Αρμοδιότητες:

 • Παρασκευή ζύμης για τα είδη πίτσας
 • Προετοιμασία α’ υλών και γαρνίρισμα σύμφωνα με τις συνταγές
 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος ψησιμάτων
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α' υλών
 • Έλεγχος αποθεμάτων

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στον μηχανικό εξοπλισμό του χώρου παραγωγής

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ψήστης / Τυλιχτής - Αθήνα, Κέντρο (κωδ. 220)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Ψήσιμο προϊόντων ζύμης, σφολιάτας και αρτοσκευασμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Τύλιγμα προϊόντων γύρου

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος ψησιμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α' υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α' υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στον μηχανικό εξοπλισμό του χώρου παραγωγής

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Οικειοθελή οικονομική παροχή (bonus)
 • Εκπαίδευση
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων πωλήσεων και διαχείρισης πελατών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Καθαριότητα - Λάντζα (κωδ. 330)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Καθαριότητα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων

Προφίλ υποψηφίου / απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Συνέπεια και οργάνωση καθαριοτήτων
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων για τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων

Βοηθός αρτοποιού/Αρτεργάτης – Περιφέρεια Αθήνας (κωδ. 440)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Ψήσιμο προϊόντων ζύμης, σφολιάτας και αρτοσκευασμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος ψησιμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α' υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α' υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στον μηχανικό εξοπλισμό του χώρου παραγωγής

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Οικειοθελή οικονομική παροχή (bonus)
 • Εκπαίδευση
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων πωλήσεων και διαχείρισης πελατών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Βοηθός Ζαχαροπλάστη (κωδ. 444)

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως βοηθός ζαχαροπλάστη
 • Κατάρτιση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε ωράριο βαρδιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην εργασία
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης

Πωλήτριες για τα καταστήματα: Νέα Ερυθραία/Κάτω Κηφισιά (κωδ. 222)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές

Αρμοδιότητες:

 • Σύναψη πελατειακών σχέσεων με τους καταναλωτές
 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση προϊόντων σύμφωνα με αυτές
 • Καθοδήγηση νεοπροσληφθέντων
 • Διασφάλιση της πληρότητας και της εικόνας των προϊόντων προς πώληση
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου

Προφίλ υποψηφίου / απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση & επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Βοηθός αρτοποιού/Αρτεργάτης – Περιφέρεια Αθήνας (κωδ. 333)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Ψήσιμο προϊόντων ζύμης, σφολιάτας και αρτοσκευασμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος ψησιμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α' υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α' υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στον μηχανικό εξοπλισμό του χώρου παραγωγής

Υπεύθυνος Καταστήματος (κωδ. 560)

Γενική περιγραφή θέσης

 • Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του καταστήματος
 • Επίτευξη οικονομικών στόχων
 • Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο καταστήματος
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές

Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος (παραγωγή, πώληση, service)
 • Παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών του καταστήματος
 • Κατεύθυνση του υφιστάμενου προσωπικού και διαρκής μετεκπαίδευση
 • Ένταξη νεοπροσληφθέντων και εκπαίδευση
 • Έλεγχος παραγωγικότητας και απόδοσης του προσωπικού
 • Ευθύνη για τις παραγγελίες προϊόντων και α' υλών
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του καταστήματος και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ υποψηφίου - απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα εστίασης
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Γνώση αγγλικών
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αρτοποιός/Βοηθός Αρτοποιού – Χανιά (κωδ. 120)

Γενική περιγραφή θέσης:

 • Ψήσιμο προϊόντων ζύμης, σφολιάτας και αρτοσκευασμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος ψησιμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α' υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α' υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Προφίλ υποψηφίου – απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στον μηχανικό εξοπλισμό του χώρου παραγωγής

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας.