Ευκαιρίες Καριέρας

Ηλεκτρολόγος – Λυκόβρυση (κωδικός αγγελίας 510)

Γενική περιγραφή θέσης

 • Έλεγχος, αποκατάσταση και συντήρηση των γραμμών παραγωγής
 • Εκτέλεση εργασιών προληπτικής και περιοδικής συντήρησης
 • Συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού του εργοστασίου
 • Εντοπισμός, αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων ή βλαβών των μηχανημάτων παραγωγής

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολογίας
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας ως ηλεκτρολόγος συντήρησης σε βιομηχανία, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ψυκτικός – Λυκόβρυση (κωδικός αγγελίας 550)

Γενική περιγραφή θέσης

 • Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις κτιρίων γραφείων στην Αθήνα
 • Έλεγχος λειτουργίας, συντήρηση και επισκευή σε δίκτυα κρύου νερού κλιματισμού, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, τοπικές κλιματιστικές μονάδες, ψυκτικούς θαλάμους, ψυγεία οικιακού και επαγγελματικού τύπου
 • Διεξαγωγή κάθε είδους συναφών τεχνικών εργασιών
 • Διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τους εταιρικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία

Απαιτούμενα προσόντα

 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας ως ψυκτικός σε βιομηχανία, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επικεφαλής τεχνικού τμήματος – Λυκόβρυση (κωδικός αγγελίας 630)

Γενική περιγραφή θέσης

 • Οργάνωση συντήρησης μηχανημάτων κι εξοπλισμού
 • Προγραμματισμός βαρδιών του τεχνικού τμήματος
 • Καθημερινή αναφορά τεχνικών θεμάτων
 • Συμπλήρωση δελτίων ελέγχου εξοπλισμού
 • Αναφορά εκτελεσθέντων εργασιών

Απαραίτητα προσόντα

 • Τεχνολογική εκπαίδευση
 • Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη
 • Ικανότητα οργάνωσης του τεχνικού τμήματος
 • Εκτέλεση διοικητικών εργασιών, όπως εκθέσεις, προϋπολογισμό
 • Δυνατότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων με προσωπική παρέμβαση
 • Γνώση τεχνικών αυτοματισμών
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ορθής διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας.