Θέσεις Εργασίας

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Αποθηκάριο για τις  Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Παραλαβή, έλεγχος και ταξινόμηση φορτίων στην αποθήκη
 • Εφαρμογή και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης αποθήκης ή οργανωμένο δίκτυο διανομής
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα στον χειρισμό ηλεκτρικού παλετοφόρου.

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση και διαρκή εκμάθηση
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Ανειδίκευτους Εργάτες για τις Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους τομείς: αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, αποθήκης 
 • Εφαρμογή των οδηγιών και διασφάλιση σωστής διεξαγωγής τους
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας

Προφίλ υποψηφίου

 • Διάθεση για μάθηση και ταχύτατη εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Βοηθό Αρτοποιού- Ψήστη Αρτοσκευασμάτων & Ζυμών για τα καταστήματα στην Αττική.

Αρμοδιότητες

 • Ψήσιμο προϊόντων ζύμης, σφολιάτας και αρτοσκευασμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α’ υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση

Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Βοηθό Αρτοποιού/Αρτοποιός για τις Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων, σφολιάτας και άλλων προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Βοηθό Σεφ για τις Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους τομείς παραγωγής
 • Εφαρμογή των οδηγιών και διασφάλιση σωστής διεξαγωγής τους
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας

Προφίλ υποψηφίου

 • Διάθεση για μάθηση και ταχύτατη εκπαίδευση
 • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντο

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών/Franchise.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη νέου Δικτύου Συνεργατών
 • Διερεύνηση της αγοράς για αναγνώριση ευκαιριών για νέες συνεργασίες
 • Παρακολούθηση εξελίξεων αγοράς και ανταγωνισμού
 • Έρευνα και ανάλυση ανταγωνισμού
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Διοικητικών ή Οικονομικών Σπουδών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

Επιθυμητά προσόντα

 • Συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus επίτευξης στόχων

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Εργάτες/ Καθαριστές για το  εργοστάσιο στην Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Καθαρισμός εξοπλισμού μαγειρείου και ζαχαροπλαστείου
 • Λάντζα
 • Διαθεσιμότητα εργασίας σε βάρδιες

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Πωλητή/ Πωλήτρια για τα Καταστήματα:

 • Νέα Ερυθραία
 • Κηφισιά
 • Πικέρμι
 • Αεροδρόμιο
 • Πλατεία Ομονοίας
 • Βάρκιζα
 • Άνω Πεύκη
 • Μοναστηράκι
 • Νίκαια
 • Γλυφάδα

Αρμοδιότητες

 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση προϊόντων σύμφωνα με αυτές
 • Διασφάλιση της πληρότητας και της εικόνας των προϊόντων προς πώληση
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Φροντίδα τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

  Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Πωλητή/ Πωλήτρια για τo Καταστήμα στη Μύκονο:

Η εταιρία προσφέρει

 • Πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για τον εργαζόμενο
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για το μεταφορικό μέσο του εργαζομένου
 • Διαμονή σε μορφή συγκατοίκησης σε ανακαινισμένα καταλύματα (μέγιστος αριθμός εργαζομένων ανά κατάλυμα: 3 εργαζόμενοι) χωρίς καμία επιβάρυνση σε έξοδα ενέργειας και ύδρευσης.
 • Διατακτικές σίτισης στον ΑΒ Βασιλόπουλο (120€/μήνα)
 • Δωρεάν snacks και ροφήματα
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Υπεύθυνο Καταστήματος.

Αρμοδιότητες

 • Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του καταστήματος
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Οργάνωση των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος (παραγωγή, πώληση, service)
 • Υπεύθυνος για τις παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Ένταξη νεοπροσληφθέντων και εκπαίδευση
 • Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο καταστήματος
 • Έλεγχος παραγωγικότητας και απόδοσης του προσωπικού
 • Παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών του καταστήματος
 • Επίτευξη οικονομικών στόχων
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του καταστήματος και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα εστίασης λιανικής 
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Γνώση αγγλικών
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Bonus
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Υπεύθυνο Τμήματος Προμηθειών.

Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με προμηθευτές για προϊόντα, παραγγελίες, παραδόσεις, αποθέματα, τιμές, ποιότητα
 • Μελέτη αγοράς και συγκρίσεις τιμών/προμηθευτών και δημιουργία νέων επαφών
 • Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με προμηθευτές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • Διεξαγωγή αγορών εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών
 • Συνεργασία με την αποθήκη, το τμήμα ποιοτικού ελέγχου
 • Μελέτη τιμών και εκπτώσεων
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων
 • Έρευνα αγοράς, για ανεύρεση νέων προϊόντων-προμηθευτών

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένη εταιρία στον κλάδο των τροφίμων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Εξοικείωση στον χειρισμό μηχανογραφικών εφαρμογών ERP
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών με αυστηρές προθεσμίες

Η εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Ψήστη /Τυλιχτή σουβλάκι για το κατάστημα στην Πλατεία Ομονοίας.

Αρμοδιότητες

 • Ψήσιμο, κόψιμο, τύλιγμα προϊόντων γύρου και σουβλάκια
 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος ψησιμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α’ υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Ζαχαροπλάστη για τις Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Απόφοιτος/η σχολής ζαχαροπλαστικής (θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Barista στα καταστήματα:

 • Νέα Ερυθραία
 • Αεροδρόμιο
 • Πλατεία Ομονοίας
 • Νίκαια
 • Μαρούσι
 • Φιλοθέη
 • Βάρκιζα
 • Άνω Πεύκη
 • Μοναστηράκι
 • Πινακοθήκη

Αρμοδιότητες

 • Παραγωγή ροφημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση προϊόντων σύμφωνα με αυτές
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Φροντίδα τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Barista για τo Καταστήμα στη Μύκονο:

Η εταιρία προσφέρει

 • Πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για τον εργαζόμενο
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για το μεταφορικό μέσο του εργαζομένου
 • Διαμονή σε μορφή συγκατοίκησης σε ανακαινισμένα καταλύματα (μέγιστος αριθμός εργαζομένων ανά κατάλυμα: 3 εργαζόμενοι) χωρίς καμία επιβάρυνση σε έξοδα ενέργειας και ύδρευσης.
 • Διατακτικές σίτισης στον ΑΒ Βασιλόπουλο (120€/μήνα)
 • Δωρεάν snacks και ροφήματα
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας.