Διασφάλιση ποιότητας

Koρυφαίος στόχος μας, η κορυφαία ποιότητα

 Η ΒΕΝΕΤΗ, με πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας, την ικανοποίηση και την ασφάλεια των πελατών, έχει καθιερώσει σε όλο το πλέγμα των διαδικασιών της, ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνο με τις αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 22000: 2005 πιστοποιημένο από το φορέα πιστοποίησης TUV Rheinland. Το Σύστημα αυτό αποσκοπεί στην διασφάλιση της σταθερά υψηλής ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Στόχος της ΒΕΝΕΤΗ είναι η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής πρακτικής κατά την προμήθεια, παρασκευή, αποθήκευση και διάθεση των προϊόντων της.

Τα προϊόντα "Φούρνος ΒΕΝΕΤΗ", πριν φτάσουν στο ράφι, περνούν από καθημερινούς συνεχείς ελέγχους και εξετάζονται μεθοδικά έτσι ώστε να τηρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές της εταιρίας.

Παράλληλα, οι προμηθευτές της ΒΕΝΕΤΗ, πριν επιλεχθούν, αξιολογούνται αυστηρά και υπόκεινται σε μία σειρά ελέγχων.

Στα καταστήματα ΒΕΝΕΤΗ διενεργούνται καθημερινοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή μέχρι τη διάθεση. Τηρούνται όλα τα απαραίτητα αρχεία (καθημερινού ελέγχου θερμοκρασιών, καθαριότητας κ.τ.λ.) από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (το οποίο είναι εκπαιδευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP της ΒΕΝΕΤΗ, καθώς και με τις Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ), διασφαλίζοντας έτσι υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις των καταστημάτων ΒΕΝΕΤΗ με καθορισμένη συχνότητα (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ανά κατάστημα) από έμπειρο εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι επιστήμονες διενεργούν ελέγχους στην ασφάλειας τροφίμων, τόσο για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του συστήματος HACCP της ΒΕΝΕΤΗ, όσο και για την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Τέλος, ένας άλλος τομέας, που θεωρείται νευραλγικός για τη ΒΕΝΕΤΗ είναι η έρευνα αγοράς, που αποτελεί βασικό εργαλείο στην διαδικασία αναζήτησης και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της αρτοποιίας. Τόσο η έρευνα όσο και η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό δίνουν στη ΒΕΝΕΤΗ τη δυνατότητα να προτείνει διαρκώς καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.


ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
210-2896400

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Περισσότερα» για να δείτε λεπτομέρειες. Περισσότερα.