Όροι Διαγωνισμού

Όροι διαγωνισμού Instagram ‘’Καλοκαιρινό Giveaway από τον Φούρνο Βενέτη’’   Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία