ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες

 • Παραλαβή, έλεγχος και ταξινόμηση φορτίων στην αποθήκη
 • Εφαρμογή και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης αποθήκης ή οργανωμένο δίκτυο διανομής
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα στον χειρισμό ηλεκτρικού παλετοφόρου

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση και διαρκή εκμάθηση
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Αρμοδιότητες

 • Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους τομείς: αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, αποθήκης 
 • Εφαρμογή των οδηγιών και διασφάλιση σωστής διεξαγωγής τους
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας

Προφίλ υποψηφίου

 • Διάθεση για μάθηση και ταχύτατη εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση

Αρμοδιότητες

 • Ψήσιμο προϊόντων ζύμης, σφολιάτας και αρτοσκευασμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α’ υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αρμοδιότητες

 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων, σφολιάτας και άλλων προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ με συναφές αντικείμενο σπουδών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3 έτη
 • Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π., Κ.Φ.Δ., Φ.Π.Α., φορολογία εισοδήματος
 • Γνώση λογιστικής
 • Άριστη γνώση Microsoft Office

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης

Αρμοδιότητες

 • Εγκατάσταση σταθμών εργασίας (Η/Υ, περιφερειακές συσκευές κ.λ.π)
 • Αναβάθμιση σταθμών εργασίας
 • Επίλυση τεχνικών ζητημάτων εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση και διαμόρφωση κατάλληλου λογισμικού και λειτουργιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 • Οργάνωση και προγραμματισμός αναβαθμίσεων και συντήρησης
 • Υποστήριξη χρηστών στη διαδικασία αναβάθμισης, back up, έλεγχος συμβατότητας
 • Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος σχολής Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • Καλή γνώση διάγνωσης και επίλυσης βλαβών καθώς και συναρμολόγησης και Αποσυναρμολόγησης Η/Υ
 • Γνώση Windows, MS Office και βασικών γνώσεων εγκατάστασης Η/Υ σε Δίκτυο
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρία προσφέρει

 • Η θέση είναι entry level με δυνατότητες εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση

Αρμοδιότητες

 • Καθαρισμός εξοπλισμού μαγειρείου και ζαχαροπλαστείου
 • Λάντζα
 • Διαθεσιμότητα εργασίας σε βάρδιες

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση

Αρμοδιότητες

 • Χρήση συστήματος παραγγελιοληψίας (PDA)
 • Γνώση καταλόγου προϊόντων και παροχή λεπτομερών πληροφοριών
 • Προετοιμασία τραπεζιών, τοποθετώντας τραπεζομάντιλα, μαχαιροπίρουνα και ποτήρια
 • Σερβίρισμα παραγγελιών φαγητού και ποτών
 • Μάζεμα τραπεζιών και καθαρισμός του χώρου
 • Παροχή άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Περιγραφή θέσης

 • Έλεγχος, αποκατάσταση και συντήρηση των γραμμών παραγωγής
 • Εκτέλεση εργασιών προληπτικής και περιοδικής συντήρησης
 • Συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού του εργοστασίου
 • Εντοπισμός, αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων ή βλαβών των μηχανημάτων παραγωγής

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολογίας
 • Προϋπηρεσία 1-2 έτη (και περισσότερα) σε βιομηχανία τροφίμων κατά προτίμηση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση

Αρμοδιότητες

 • Παρασκευή προϊόντων βάσει συνταγών
 • Προετοιμασία α’ υλών
 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος παραγωγής
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Έλεγχος αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παραδοσιακή ελληνική κουζίνα φαγητών κατσαρόλας

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση

Περιγραφή θέσης

 • Έλεγχος, αποκατάσταση και συντήρηση των γραμμών παραγωγής
 • Εκτέλεση εργασιών προληπτικής και περιοδικής συντήρησης
 • Συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού του εργοστασίου
 • Εντοπισμός, αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων ή βλαβών των μηχανημάτων παραγωγής

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου μηχανικού ή από συναφή σχολή
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άδεια οδήγησης φορτηγού οχήματος κατηγορίας Γ’
 • Κάτοχος κάρτας ΠΕΙ (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας)
 • Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου

Επιθυμητά προσόντα

 • Συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση

Αρμοδιότητες

 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση προϊόντων σύμφωνα με αυτές
 • Διασφάλιση της πληρότητας και της εικόνας των προϊόντων προς πώληση
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Φροντίδα τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

  Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Η εταιρία προσφέρει

 • Πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για τον εργαζόμενο
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για το μεταφορικό μέσο του εργαζομένου
 • Διαμονή σε μορφή συγκατοίκησης σε ανακαινισμένα καταλύματα (μέγιστος αριθμός εργαζομένων ανά κατάλυμα: 3 εργαζόμενοι) χωρίς καμία επιβάρυνση σε έξοδα ενέργειας και ύδρευσης.
 • Διατακτικές σίτισης στον ΑΒ Βασιλόπουλο (120€/μήνα)
 • Δωρεάν snacks και ροφήματα
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αρμοδιότητες

Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο λογιστηρίου και έχει ως καθήκοντα τη νυχτερινή (από 00:00 π.μ.) και πρωινή τιμολόγηση.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος/η ΙΕΚ με συναφές αντικείμενο σπουδών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές Εξέλιξης

Αρμοδιότητες

 • Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του καταστήματος
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Οργάνωση των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος (παραγωγή, πώληση, service)
 • Υπεύθυνος για τις παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Ένταξη νεοπροσληφθέντων και εκπαίδευση
 • Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο καταστήματος
 • Έλεγχος παραγωγικότητας και απόδοσης του προσωπικού
 • Παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών του καταστήματος
 • Επίτευξη οικονομικών στόχων
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του καταστήματος και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα εστίασης λιανικής 
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Γνώση αγγλικών
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Bonus
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αρμοδιότητες

 • Ψήσιμο, κόψιμο, τύλιγμα προϊόντων γύρου και σουβλάκια
 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος ψησιμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α’ υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Περιγραφή θέσης

Συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου

Κύρια καθήκοντα

 • Υλοποιεί το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης
 • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις καθημερινές δυσλειτουργίες – βλάβες των ψυκτικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου
 • Ενημερώνει άμεσα τους προϊσταμένους του για δυσλειτουργίες και προτείνει δράσεις
 • Προτείνει τρόπους εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των ψυκτικών μηχανημάτων
 • Είναι μέρος της ομάδας επιλογής των ψυκτικών υλικών/ανταλλακτικών

Απαραίτητα προσόντα

 • Εμπειρία σε βιομηχανική ψύξη και σε μεγάλες μονάδες
 • Εμπειρία σε οικιακά κλιματιστικά
 • Πιστοποίηση (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια

Επιθυμητά προσόντα

 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Απόφοιτος/η σχολής ζαχαροπλαστικής (θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αρμοδιότητες

 • Παραγωγή ροφημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση προϊόντων σύμφωνα με αυτές
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Φροντίδα τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Η εταιρία προσφέρει

 • Πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για τον εργαζόμενο
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για το μεταφορικό μέσο του εργαζομένου
 • Διαμονή σε μορφή συγκατοίκησης σε ανακαινισμένα καταλύματα (μέγιστος αριθμός εργαζομένων ανά κατάλυμα: 3 εργαζόμενοι) χωρίς καμία επιβάρυνση σε έξοδα ενέργειας και ύδρευσης.
 • Διατακτικές σίτισης στον ΑΒ Βασιλόπουλο (120€/μήνα)
 • Δωρεάν snacks και ροφήματα
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αρμοδιότητες

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης αποθήκης ή οργανωμένο δίκτυο διανομής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα στον χειρισμό ηλεκτρικού παλετοφόρου

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας.