ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Αποθηκάριο για τις  Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Παραλαβή, έλεγχος και ταξινόμηση φορτίων στην αποθήκη
 • Εφαρμογή και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης αποθήκης ή οργανωμένο δίκτυο διανομής
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα στον χειρισμό ηλεκτρικού παλετοφόρου

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση και διαρκή εκμάθηση
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Ανειδίκευτους Εργάτες για τις Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους τομείς: αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, αποθήκης 
 • Εφαρμογή των οδηγιών και διασφάλιση σωστής διεξαγωγής τους
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας

Προφίλ υποψηφίου

 • Διάθεση για μάθηση και ταχύτατη εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Βοηθό Αρτοποιού- Ψήστη Αρτοσκευασμάτων & Ζυμών για τα καταστήματα στην Αττική.

Αρμοδιότητες

 • Ψήσιμο προϊόντων ζύμης, σφολιάτας και αρτοσκευασμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α’ υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Βοηθό Αρτοποιού/Αρτοποιός για τις Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Παραγωγή αρτοσκευασμάτων, σφολιάτας και άλλων προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Βοηθό Μηχανογράφησης για τις Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Εγκατάσταση σταθμών εργασίας (Η/Υ, περιφερειακές συσκευές κ.λ.π)
 • Αναβάθμιση σταθμών εργασίας
 • Επίλυση τεχνικών ζητημάτων εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση και διαμόρφωση κατάλληλου λογισμικού και λειτουργιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 • Οργάνωση και προγραμματισμός αναβαθμίσεων και συντήρησης
 • Υποστήριξη χρηστών στη διαδικασία αναβάθμισης, back up, έλεγχος συμβατότητας
 • Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος σχολής Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • Καλή γνώση διάγνωσης και επίλυσης βλαβών καθώς και συναρμολόγησης και Αποσυναρμολόγησης Η/Υ
 • Γνώση Windows, MS Office και βασικών γνώσεων εγκατάστασης Η/Υ σε Δίκτυο
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρία προσφέρει

 • Η θέση είναι entry level με δυνατότητες εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Εργάτες/ Καθαριστές για το  εργοστάσιο στην Λυκόβρυση.

Αρμοδιότητες

 • Καθαρισμός εξοπλισμού μαγειρείου και ζαχαροπλαστείου
 • Λάντζα
 • Διαθεσιμότητα εργασίας σε βάρδιες

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Σερβιτόρο/α και Βοηθό Σερβιτόρου για το  κατάστημα στην Ομόνοια.

Αρμοδιότητες

 • Χρήση συστήματος παραγγελιοληψίας (PDA)
 • Γνώση καταλόγου προϊόντων και παροχή λεπτομερών πληροφοριών
 • Προετοιμασία τραπεζιών, τοποθετώντας τραπεζομάντιλα, μαχαιροπίρουνα και ποτήρια
 • Σερβίρισμα παραγγελιών φαγητού και ποτών
 • Μάζεμα τραπεζιών και καθαρισμός του χώρου
 • Παροχή άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Ηλεκτρολόγο για τις
Κεντρικές εγκαταστάσεις στη Λυκόβρυση

Περιγραφή θέσης

 • Έλεγχος, αποκατάσταση και συντήρηση των γραμμών παραγωγής
 • Εκτέλεση εργασιών προληπτικής και περιοδικής συντήρησης
 • Συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού του εργοστασίου
 • Εντοπισμός, αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων ή βλαβών των μηχανημάτων παραγωγής

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολογίας
 • Προϋπηρεσία 1-2 έτη (και περισσότερα) σε βιομηχανία τροφίμων κατά προτίμηση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για τις
Κεντρικές εγκαταστάσεις στη Λυκόβρυση

Περιγραφή θέσης

 • Έλεγχος, αποκατάσταση και συντήρηση των γραμμών παραγωγής
 • Εκτέλεση εργασιών προληπτικής και περιοδικής συντήρησης
 • Συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού του εργοστασίου
 • Εντοπισμός, αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων ή βλαβών των μηχανημάτων παραγωγής

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου μηχανικού ή από συναφή σχολή
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Οδηγό Φορτηγού Οχήματος Γ’ κατηγορίας με ΠΕΙ.

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άδεια οδήγησης φορτηγού οχήματος κατηγορίας Γ’
 • Κάτοχος κάρτας ΠΕΙ (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας)
 • Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου

Επιθυμητά προσόντα

 • Συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Πωλητή/ Πωλήτρια για τα Καταστήματα στην Αττική:

Αρμοδιότητες

 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση προϊόντων σύμφωνα με αυτές
 • Διασφάλιση της πληρότητας και της εικόνας των προϊόντων προς πώληση
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Φροντίδα τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

  Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Πωλητή/ Πωλήτρια για τo Καταστήμα στη Μύκονο:

Η εταιρία προσφέρει

 • Πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για τον εργαζόμενο
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για το μεταφορικό μέσο του εργαζομένου
 • Διαμονή σε μορφή συγκατοίκησης σε ανακαινισμένα καταλύματα (μέγιστος αριθμός εργαζομένων ανά κατάλυμα: 3 εργαζόμενοι) χωρίς καμία επιβάρυνση σε έξοδα ενέργειας και ύδρευσης.
 • Διατακτικές σίτισης στον ΑΒ Βασιλόπουλο (120€/μήνα)
 • Δωρεάν snacks και ροφήματα
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Υπεύθυνο Καταστήματος.

Αρμοδιότητες

 • Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του καταστήματος
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Οργάνωση των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος (παραγωγή, πώληση, service)
 • Υπεύθυνος για τις παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Ένταξη νεοπροσληφθέντων και εκπαίδευση
 • Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο καταστήματος
 • Έλεγχος παραγωγικότητας και απόδοσης του προσωπικού
 • Παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών του καταστήματος
 • Επίτευξη οικονομικών στόχων
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του καταστήματος και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα εστίασης λιανικής 
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Γνώση αγγλικών
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Bonus
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Ψήστη /Τυλιχτή σουβλάκι για το κατάστημα στην Πλατεία Ομονοίας.

Αρμοδιότητες

 • Ψήσιμο, κόψιμο, τύλιγμα προϊόντων γύρου και σουβλάκια
 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος ψησιμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος
 • Προεργασία για την επόμενη ημέρα
 • Παραγγελίες προϊόντων και α’ υλών
 • Επιμέρους απογραφές προϊόντων και α’ υλών και έλεγχος αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Ψυκτικό για τις κεντρικές εγκαταστάσεις στην Λυκόβρυση.

Περιγραφή θέσης

Συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου

Κύρια καθήκοντα

 • Υλοποιεί το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης
 • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις καθημερινές δυσλειτουργίες – βλάβες των ψυκτικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου
 • Ενημερώνει άμεσα τους προϊσταμένους του για δυσλειτουργίες και προτείνει δράσεις
 • Προτείνει τρόπους εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των ψυκτικών μηχανημάτων
 • Είναι μέρος της ομάδας επιλογής των ψυκτικών υλικών/ανταλλακτικών

Απαραίτητα προσόντα

 • Εμπειρία σε βιομηχανική ψύξη και σε μεγάλες μονάδες
 • Εμπειρία σε οικιακά κλιματιστικά
 • Πιστοποίηση (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια

Επιθυμητά προσόντα

 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Ζαχαροπλάστη για τις Κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λυκόβρυση.

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Απόφοιτος/η σχολής ζαχαροπλαστικής (θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Barista στα καταστήματα στην Αττική:

Αρμοδιότητες

 • Παραγωγή ροφημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας
 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση προϊόντων σύμφωνα με αυτές
 • Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
 • Φροντίδα τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Barista για τo Καταστήμα στη Μύκονο:

Η εταιρία προσφέρει

 • Πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για τον εργαζόμενο
 • Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για το μεταφορικό μέσο του εργαζομένου
 • Διαμονή σε μορφή συγκατοίκησης σε ανακαινισμένα καταλύματα (μέγιστος αριθμός εργαζομένων ανά κατάλυμα: 3 εργαζόμενοι) χωρίς καμία επιβάρυνση σε έξοδα ενέργειας και ύδρευσης.
 • Διατακτικές σίτισης στον ΑΒ Βασιλόπουλο (120€/μήνα)
 • Δωρεάν snacks και ροφήματα
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café, αναζητά Picker (Πικαδόρο) Παραγγελιών:

Αρμοδιότητες

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης αποθήκης ή οργανωμένο δίκτυο διανομής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα στον χειρισμό ηλεκτρικού παλετοφόρου

Επιθυμητά προσόντα

 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας.