Αξιολόγηση ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ από τό London Stock Exchange Group

Σας ενημερώνουμε ότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου LondonStockExchangeGroup (LSEG) συμπεριέλαβε την εταιρεία μας ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ μεταξύ των 1.000 εταιρειών που εμπνέουν την Ευρώπη (1000 CompaniestoInspireEurope). Η Βενέτης αξιολογήθηκε μέσα στις 1.000 ταχύτερα και δυναμικότερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη. Η σχετική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 15η Ιουνίου.